Drupal Basis

De inhoud is deze lessen is niet perse up to date. Gebruiken op eigen risico
Kennismaking / Taal aanpassen / modules installeren / Thema / Basis Site Instellingen / Blokken
Inhoudstypes / Inhoud toevoegen / PathAuto
Updates modules-thema's / Hoofdnavigatie / Dropdown / Homepage / Veldtype: lijst / Bulk Generate / Colorbox
Afbeeldingsstijlen / Focal Point / Flexslider / CSS / Taxonomie / Simple Google Maps / Menulink
Drupal installeren BIS / CKEditor / Magnific Popup
Werken met Views Deel 1
CSS in Views / Filteren in Views / Cookie Compliance
Trusted Host Settings / Entity Reference / Relaties
Thema / JuiceBox / Libraries / Youtube Field / Footer
Bloksoorten / CSS / Views Slideshow / Captcha
SuperFish / Navigatie Menu / Taxonomie / Contextuele filter
Image Field Zoom / Suffle Grid /Waterfall / EVA
Background Image Formatter / Masonry / @font-your-face
Contactformulier / Honeypot / Add another / Imagepin / Imagick
Weer modules / D8 Editor File upload / Title Field / PrintFriendly & pdf / Font Awsome Icons / Default alt and title
Eindevaluatie