Les 4

Voorbereidend werk

 1. Installeer het programma FileZilla
 1. Installeer de volgende modules:
 1. Plaats de plugin voor de module Flex Slider (klik hier) in de map Libraries op de server.
 2. Download hier extra foto's van Pablo Picasso en voeg deze toe in de desbetreffende node

⇒ Je kan de vijf afbeelding in één keer selecteren en uploaden = Multiupload

 1. Zet bij de weergave de het formaat van het veld afbeelding opnieuw op afbeelding/image en de afbeeldingsstijl gemiddeld

Afbeeldingsstijlen: introductie

Bij onze schilders willen dat alle getoonde foto's, op welke manier dan ook, dezelfde afmeting hebben. Kijk je nu naar Pablo Picasso dan zien we de afbeeldingen onder elkaar getoond maar niet allemaal even groot.

 1. Ga naar Instellingen - Media - Afbeeldingsstijlen

 1. Je ziet een lijst met reeds bestaande stijlen. Wij maken er zelf eentje:

 1. Geef deze stijl een passende naam. Kies steeds een logische naam zodat je later weet waarvoor ze dient of hoe ze er uit ziet.

 1. Vervolgens voegen we een bewerking toe. Kies Schalen en bijsnijden in de lijst en vervolgens voor klik je op Toevoegen

 1. Geef nu de gewenste afmetingen op:

 1. Sla alles op. Open vervolgens de weergave van het inhoudstype schilders en pas de afbeeldingsstijl aan van het veld Afbeelding. Bekijk vervolgens het resultaat.

Focal Point

Wanneer je het resultaat bekijkt zou je kunnen stellen dat sommige foto's niet mooi gecentreerd staan. Let op, het valt hier goed mee. In sommige gevallen kan het zijn dat essentiële stukken foto gewoon worden weggesneden. Gelukkig kan dit worden opgelost met de module Focal Point.

 1. Bewerk de node Pablo Picasso. Wanneer je naar de verschillende afbeeldingen kijkt dan zie je overal een klein wit kruisje. Dit is aanwezig sinds de installatie en activatie van Focal Point. Voor we hier mee verder werken willen we eerst dat de kleine fotootjes van Picasso wat groter zichtbaar zijn, hier op de plaats waar de admin gaat inputten. Ondertussen weten we dat dit bij de formulierweergave zit van het inhoudstype Schilders.

 1. Kijk even naar het veld afbeelding en pas de afbeeldingsstijl aan naar gemiddeld via het tandwiel

 1. Om nu het resultaat te bekijken bewerken we opnieuw de node van Picasso. De afbeeldingen zijn groter. Het is nu eenvoudiger om het kruisje (=focus punt) op het essentiële stuk van de foto te plaatsten. In ons geval het hoofd van de schilder.

 1. We bekijken even het resultaat. Je zal zien dat er niets veranderd, hoe vaak je ook vernieuwd of caches leegmaakt. Het is namelijk zo dat focal point samen werkt met een afbeeldingsstijl die we nog moeten aanmaken. Om niet opnieuw een stijl aan te maken gaan we onze bestaande stijl bewerken. Open de afbeelingsstijlen en bewerk de bestaande stijl Schalen en bijsnijden 250 x 300

 1. Voeg een nieuwe bewerking toe en dit keer kiezen we voor Focuspunt schalen en uitsnijden. Opnieuw: aanwezig door installatie van de module Focal Point

 1. Uiteraard zet je de afmetingen weer op 250 x 300. Verwijder tot slot de eerste bewerking.
 2. Controleer het resultaat door Picasso te bekijken. Eventueel vernieuwen of flushen.

Flexslider alternatief voor colorbox

In een vorige les hebben we colorbox gezien. Een module om foto's weer te geven op een site. Naast deze module zijn er nog zeker 100 andere om foto's aangenaam te tonen. Eén daarvan is Flexslider. Een leuke module die we in dit stuk even bekijken. De feiten op dit moment:

 • Module geïnstalleerd
 • Plugin op de server gezet
 • Kijk even bij inhoud en merk op dat er een aantal nodes zijn bijgemaakt met een voorbeeld in van Flexslider. Dit is puur ter inspiratie.

In dit verhaal gaat het weer over wat de gebruiker te zien krijgt.

 1. Open daarom de weergave van het inhoudstype Schilders. Pas vervolgens het formaat van het veld Image aan naar FlexSlider

 1. Via het tandwiel kan je verder gaan instellen. Bekijk zeker ook eens de andere voorbeelden.

 1. Via Instellingen - Media - FlexSlider kan je de algemene instellingen van de flexslider instellen.

CSS introductie

--> gebruik Mozilla Firefox voor dit onderdeel <--

CSS (Cascading Stylesheets) is een manier om met code aanpassingen te doen op de site. Dit wordt vaak gebruikt om wijzigingen door te voeren die niet worden aangeboden door het thema of Drupal zelf. Hiervoor installeren we eerst twee modules:

In dit deel gaan we eerst de kleuren van onze menubalk aanpassen, vervolgens plaatsten we de foto's van de schilder naast elkaar zonder gebruik te maken van FlexSlider of Colorbox.

Kleur menubalk

 1. Ga naar Instellingen - Asset Injector - CSS injector om een nieuwe CSS regel toe te voegen

 1. De naam van dergelijke regel maak je best steeds logisch. Ik begin steeds met CSS gevolgd door mijn object dat ik aanpas. In dit geval:

 1. Het volgende venster zal dienen om onze code in te voeren. Maar eerst even dit:

Een Drupal site bestaat uit verschillende klassen. Deze klassen kan je vervolgens gaan bewerken met CSS-code. Er zijn klassen die reeds bestaan en er zijn klassen die je zelf maakt om vervolgens te koppelen aan een object. De menubalk bestaat uit verschillende klassen die reeds bestaan. Later gaan we een klasse moeten maken om de afbeeldingen van de schilder naast elkaar te krijgen. Los van de uitzonderingen begint een klasse steeds met een punt. Om te weten welke klasse aan welk onderdeel is gekoppeld kan je de element inspector van de browser gebruiken. Ik werk graag Mozilla Firefox voor dit verhaal. Ik vertel dit omdat de element inspector verschilt van browser tot browser.

 1. Klik rechts op een object dat je graag wil aanspreken met CSS en kies element inspecteren

 1. Vervolgens kan je met het kleine pijltje in het vierkantje links beneden een bepaald object beter bekijken.

 1. Kijk dan in het rechter venster, scrollen is misschien nodig, en pas even de achtergrondkleur aan van de menubalk.

 1. Dit is natuurlijk niet "echt" wanneer je ververst dan is de site onveranderd. Stel je voor dat je op deze manier de kleuren van Google even kan wijzigen...
 2. De code die je hier uittest dien je nu te plakken in de CSS injector. Ik heb deze code in stukken gekapt. Download ze hier
 3. We bespreken dit klassikaal. Uiteindelijk ziet de code er als volgt uit.

Afbeeldingen naast elkaar

Pas eerst de weergave van het inhoudstype schilder aan. Zet het formaat van het veld image/afbeelding opnieuw of image/afbeelding. Het resultaat is dus dat alle foto's onder elkaar staan en tegen elkaar plakken. Dit is een andere situatie maar ook oplosbaar met CSS.

 1.  Kopieer de volgende code en plak deze in een nieuwe css regel.

.naastelkaar img
{
  float:left;
  padding:10px;
}

 1. Sla ook deze regel op en bekijk de node van Pablo. Er is voorlopig niets veranderd...

Om deze code ook door te voeren moeten we de velden koppelen aan deze CSS regels. Dat kunnen we regelen bij de weergave.

 1. Open de weergave van het inhoudstype Schilder.
 2. Klik nu op het tandwiel bij de het afbeeldingsveld
 3. Bij Field Formatter Class typen we nu de klasse. We typen hier geen puntje!!

 1. Bekijk even de node van Pablo. Zie je het niet meteen, verversen of flushen.

Taxonomie

Wikipedia:

Taxonomie (Grieks: τάξις táxis ordening, schikking en νόμος nómos gebruik, wet) is het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening die het resultaat ervan is. Zo'n hiërarchische ordening en de activiteit, om tot zo'n ordening te komen, worden classificatie genoemd. Vrijwel alles kan taxonomisch worden ingedeeld: levende wezens, plantengemeenschappen, dingen, plaatsen, gebeurtenissen, enzovoort.

Taxonomie zoals hier bedoeld is afgeleid van de wetenschap taxonomie.

Op een website wordt taxonomie gebruikt om inhoud in categorieën onder te verdelen. Heel concreet: wanneer een gebruiker op zo een categorie klikt dan ziet hij/zij alle inhoud die bij deze categorie hoort. Op een webshop ben je bijvoorbeeld op zoek naar een nieuw GSM-hoesje, het merk maakt niet zo veel uit maar de kleur wel. Klik je vervolgens op rood dan zie je alle rode hoesjes van alle merken.

Wij gaan dit toepassen bij onze schilderijen door deze te categoriseren volgens kunststroming.

 • Open via Structuur - Taxonomie het juiste venster

 • Kies vervolgens de optie om een nieuwe woordenlijst toe te voegen. Hier bepalen we dus onze categorie waar we later dan de juiste termen aan toevoegen.

 • Klik nu op Term toevoegen en vul de eerste term in. Sa op. Klik opnieuw op Term toevoegen en herhaal. Uiteindelijk moeten onderstaande termen te zien zijn:

Nu moeten we een manier zien te vinden om de kunststromingen te koppelen aan de schilderijen.

 • Open het veldenbeheer van het inhoudstype schilderijen.
 • Voeg een nieuw veld toe en kies als veldtype: referentie - taxonomie

 • Geef een passend label: Kunststroming
 • In het eerste instellingsveld kan je alles zo laten
 • In het tweede instellingsveld moet je nu de juiste woordenlijst kiezen:

 • Wanneer je dit laatste opslaat is het inhoudstype schilderijen aangepast.
 • Nu moet je elk schilderij voorzien van de juiste kunststroming
 • Bewerk een eerste schilderij:
 • Het nieuwe veld kunststroming is nu te zien:

 • Het aanpassen van automatisch aanvullen naar keuzerondjes kan je regelen bij de formulierweergave van het inhoudstype
 • Bekijk nu even een schilderij en klik op de kunststroming. Je zal merken dat alle andere schilderijen van dezelfde kunststroming ook getoond zullen worden, dit wel in teaser-vorm.
 • Bekijk even de URL van die pagina --> op te lossen bij PathAuto!

Simple Google Maps

Deze module zorgt ervoor dat een eenvoudig tekstveld met een ingevuld adres wordt omgezet in een bruikbare Google Maps kaart.

 • Download en activeer eerst de module
 • Open de weergave instellingen van het inhoudstype musea.
 • Kies nu bij het formaat voor 'Google Map form one-line address'

 • Open meteen even de instellingen van dit formaat door te klikken op het tandwiel en stel in:
  • De grootte van de kaart
  • Het zoomniveau
  • De taal van de kaart
  • Wat er verschijnt op de kaart
 • Na deze aanpassingen werk je bij en sla je op
 • Bekijk het resultaat door een museum naar keuze te bekijken via inhoud

Opdrachten

Gebruik onderstaande opdrachten om de vorige lessen te herhalen:

 1. Wijzig de naam van site naar: 'Drupal Wetteren'
 2. Zorg ervoor dat enkel de naam wordt getoond op de site (logo en slogan verbergen)
 3. Bij het inhoudstype Artikel voeg je een nieuw veld toe:
  1. Veldtype: tekst (plat)
  2. Label: Locatie
 4. Voeg inhoud toe van het type Artikel
  1. Geef deze node de naam 'Contact'
  2. In de body vul je de contact gegevens van de school in of die van jezelf
  3. Bij het veld locatie voeg je een bestaand adres in, dat van jezelf of dat van de school
  4. In het afbeeldingsveld plaats je het logo van de school
  5. Zorg voor een menulink 'Contact' in het hoofdmenu
 5. Zorg ervoor dat het kaartje groot genoeg is en dat overbodige labels verborgen worden (Weergave van het inhoudstype Artikel)
 6. Pas de menubalk zodanig aan dat er bij de schilders ten eerste een schilderij wordt getoond en vervolgens ook het museum:
  1. Renoir --> Musée D'Orsay
  2. Ensor --> Antwerpen
  3. Klimt --> Belvedere
  4. Picasso --> Reina Sofia
  5. Monet --> Marmottant
  6. Van Gogh --> Musée D'Orsay

Het maximale aantal menu-niveaus aanpassen

Je zal merken dat wanneer je alles juist hebt gedaan (denk ook aan uitgeklapt weergeven) dat het geen resultaat oplevert. Dit komt omdat het maximale aantal menu-niveaus te laag staat.

 • Open de instellingen van het blok

 • Pas het nu het maximale aantal aan naar 3

Zelf een menulink maken

Om het Musée D'orsay ook bij Van Gogh te laten uitklappen moeten we zelf een link leggen. Volg de volgende stappen:

 • Bekijk het Museé D'Orsay als node en kopieer de URL

 • Voeg een link toe in het hoofdmenu via Structuur - Menu's - Main navigation - Link toevoegen

 • Geef de link een naam: 'Museé D'Orsay'
 • Plak bij de link de eerder gekopieerde URL
 • Kies als bovenliggend onderdeel het schilderij van Van Gogh