Drupal Gevorderd

Drupal 8 naar 9 / Composer / Clean install Drup 9
Modules met composer / Adaptive Theme / Feeds
Views: Autocomplete, VBO, Bulk Edit
Webform
Beveiliging webform / oefening
Meertaligheid
CSS intermezzo
Entity Reference View / View met Tabs / Inhoudstype openzetten
Herhalingsoefening
Oefening hoovereffect