Les 8

Printvriendelijke versie

Inleiding

 1. Download eerst de nodige bestanden (afbeeldingen afkomstig van www.pixabay.com)
 2. Download en installeer de module Focal Point (Crop API is hiervoor nodig)
 3. Maak een nieuw inhoudstype aan: 'Fotospecial'
 4. Voorlopig moet hier maar 1 veld worden toegevoegd: Foto's / Afbeelding / Multiupload / Waardes onbeperkt / Titel en Alt-veld inschakelen
 5. Voeg nu 6 keer inhoud toe van het type Fotospecial, gebruik hiervoor de gedownloade afbeeldingen. Leg bij elke afbeelding het focus punt goed.
  1. We werken met 6 categorieën. De naam van de categorie is dan ook telkens de titel van de node:
   1. Nature
   2. Food
   3. People
   4. City
   5. Abstract
   6. Art
 6. Van de weergave hoef je je voorlopig niets aan te trekken.
 7. Een menulink is hier ook overbodig.
 8. Gebruik tot slot PathAuto Bulk Generate voor het aanmaken van de URL-aliassen.

Sticky Navigation

Leuk idee: de menubalk blijft zichtbaar ookal scroll je naar beneden

 • Installeer en activeer de module Sticky Navigation
 • Open vervolgens de instellingen van de module
 • Kies nu het juiste thema en schakel de sticky nav in
 • Zoals je ziet moeten we de css selector instellen. Deze kan je achterhalen door gebruik van de element-inspector.

 • Sla dit vervolgens op, leeg de cache en bekijk het resultaat.

Colorbox Revisisted

Eerder bekeken we reeds de module colorbox. Een manier om foto's op een aangename manier weer te geven op een site. Deze module bekijken we in dit onderdeel nog net iets beter. Hierdoor zal blijken dat Colorbox meer in zich heeft dan dat je zou gedacht hebben.

 1. Maak voor het gemak van werken eerst drie nieuwe afbeeldingsstijlen. Ook deze gaan we in de toekomst zoveel mogelijk proberen recycleren.

en: focal point 300 x 300

(kies telkens voor focuspunt schalen en bijsnijden / focuspoint scale and crop)

 1. Ga even naar het veldenbeheer van het inhoudstype Fotospecial

 1. Pas het label van de afbeelding aan naar: (klik op de foto foor meer afbeeldingen). We doen dit omdat we zo meteen bij de instellingen van Colorbox initieel maar 1 foto gaan tonen, de rest wordt pas zichtbaar als de bezoeker op die ene zichtbare foto klikt.

 1. Bij de weergave ga je nu het label zichtbaar maken (boven)

 1. Bekijk dit resultaat al even in de andere browser door de site daar te vernieuwen.
 2. Ga verder op de ingelogde site in de andere browser en kijk opnieuw bij de weergave van het veld afbeelding. Staat de op Colorbox? Klik daarna op het tandwiel voor de specifieke instellingen. We overlopen deze klassikaal.

 1. Bekijk het resultaat, na grondig opslaan, in het andere venster.
 2. Naast de instellingen bij de weergave heeft Colorbox nog een hele resem aan opties. Zo kan je het uiterlijk van de colorbox aanpassen maar je kan de colorbox ook automatisch afspelen. Dit en meer kan je terugvinden door de instellingen van de module ColorBox te openen:

 1. Verander om de te beginnen eens de stijl van de colorbox. Kies een stijl, sla onderaan op, leeg de caches en bekijk het resultaat in het andere venster.

 1. De andere instellingen overlopen samen. Specifiek leg ik hier de nadruk nog even op het feit dat je de colorbox ook automatisch kan laten afspelen. Test wat dingen uit en bekijk telkens het resultaat in het andere venster.

Hovereffect CSS

Inleiding

Het uiteindelijke resultaat van deze opdracht is een blokje op de frontpage waarin we in een tabel van drie kolommen 6 attributen tonen waarop de gebruiker vervolgens kan klikken. Het speciale hier is:

 • Het gebruik van Bootstrap-CSS
 • Wanneer je met de cursor over een object hovert dit visueel ook zichtbaar is
 • Het blokje volledig responsive zal zijn

Voorbereiding

Installeer de het thema Bootstrap. Schakel dit thema in maar schakel dit niet als standaard. Het gevolgd hiervan is dat we met het huidige thema verder werken maar achter de schermen kunnen we de voordelen van Bootstrap gebruiken.

Het overzicht

Maak een nieuw overzicht aan en neem volgende instellingen over:

Stel zodanig in dat het blok nu enkel zichtbaar is op de frontpage, plaats het in de regio inhoud boven de primaire inhoud:

Deze bovenstaande stap voerden we reeds uit omdat het vanaf nu handig is om telkens naar de tussentijdse resultaten te kijken.

Bootstrap theoretisch

Bootstrap praktisch

--> Werkt blijkbaar niet samen met het huidige thema. Verander even naar Profesional Responsive

 1. Open de instellingen van het overzicht en klik bij uitgebreid. Wat lager kan je op 'geen' klikken bij CSS-klassen. We bepalen in deze eerste stap dat het blok in een container terecht komt.

 1. Vervolgens stellen we het aantal kolommen in. Klik daarvoor op de instellingen van de onopgemaakte lijst en vul de klasse aan:

 1. De volgende stap is het toevoegen en instellen van de nodige velden. We starten met het bestaande veld titel:

 1. Voeg het veld Afbeelding toe

 1. Voeg het veld Link naar Content toe, dit veld heeft geen specifieke instellingen.

 1. Voeg het veld Aangepaste tekst toe

 1. We gebruiken de tokens om onze velden aan te spreken.

 1. Door het linkpad te gebruiken kunnen we nu elk onderdeel als geheel gaan aanklikken als link

 1. Verberg de nodige velden door uit te sluiten van weergave:

 1. De laatste stap is het uiterlijk dit is dan weer CSS. We willen een mooi resultaat, maar vooral, wanneer er over de foto's wordt geschoven met de cursor zien we een reactie. Dit om duidelijk te maken aan de bezoeker dat dit hier gaat over een link.

.fotospecial
  img {
    width:100%;
    box-shadow: 10px 10px 5px #888888;
  }
.fotospecial
  img:hover
  {
    border-color:#888;
    border: 3px solid #888;
    border-radius: 5px;
  }
 .fotospecial
  p
  {
    position:relative;
    bottom:60px;
    left:6px;
    color:#fff;
    padding:0.5em 0.7em;
    background: rgba(17, 17, 17, .5);
    display:inline;
    font-size:2em;
   }
.fotospecial
   p:hover
  {
    position:relative;
    bottom:60px;
    left:6px;
    color:#fff;
    padding:0.5em 0.7em;
    background: rgba(17, 17, 17, .5);
    display:inline;
    text-transform:uppercase;
   }
.fotospecial
   a
   {
     text-decoration:none;
   }
}