Les 3

(Pdf-versie)

Views vervolmaking

Voorbereiding

 1. Installeer en activeer de volgende modules:
  1. Views Autocomplete
  2. Views Bulk Operations (VBO)
  3. Vieuws Bulk Edit
 2. Open de instellingen van het eerder gemaakt overzicht Tuinvogels.
 3. Voeg een pagina toe

 1. Geef deze pagina een logische naam (we maken er straks een tabel van...)

  --> 

 1. Verander de weergave van onopgemaakte lijst naar Tabel. OPGELET! Zorg dat je dat enkel doet voor deze weergave

 1. De eerder toegepaste rijklasse van de onopgemaakte lijst werd ook mee overgenomen, hoeft niet in deze tabel:

 1. Leg een menulink voor het gemak van werken:

 1. Het geheel zal nog niet zichtbaar zijn, dat lees je trouwens ook in de rode foutmelding. Wanneer je een pagina op deze manier gaat toevoegen, krijgt deze niet automatisch een pad mee. Handmatig in te vullen:

 1. Voeg wat extra velden toe. Onderstaande toont je welke en de volgorde. Denk aan 'DEZE WEERGAVE'

 1. Afwerking:
  1. Zorg voor passende labels boven de kolommen
  2. Geef de titel een andere stijl, H3 bijvoorbeeld
  3. Pas het afbeeldingsveld aan naar Responsive Image, stijl Narrow

View autocomplete

Met Autocomplete kan je een zoekvenster boven jouw view plaatsen om te zoeken op een bepaald veld. Dat kunnen we uiteraard al langer, maar de meerwaarde hier is dat het veld automatisch gaat aanvullen. Typ je een m, dan krijg je alle vogels met een m...

 1. Kies Toevoegen bij de filtercriteria
 2. Zoek nu op het veld Title en voeg dat toe

 1. Maak de filter zichtbaar voor de bezoekers
 2. Kies een passend label en beschrijving
 3. Kies de correcte operator
 4. Vink uiteraard autocomplete aan

 1. Test uit!

Views Bulk Operations (VBO) + role

We hebben redelijk wat vogels toegevoegd. Dat deden we met de CSV Importer. Een nadeel van dat systeem is dat je bij een verandering in de Excel-lijst eerst alle bestaande nodes moet verwijderden om die dan vervolgens opnieuw te importeren. De CSV Importer gaat dus geen bestaande nodes bijwerken. Dat is een probleem dat we deels kunnen oplossen met VBO. In het verhaal van de vogels willen we het volgende doen: de vogels indelen per kleur (taxonomie!) en vervolgens een aantal ingeven. Zo gaan we straks 10 zwarte vogels hebben. Ik weet het, bij het haar getrokken. Denk er vooral niet te veel over na...

 1. Eerst maken we een nieuwe woordenlijst met termen aan:

 1. Om die woordenlijst te laten gelden bij onze tuinvogels passen het inhoudstype aan. We voegen een veld toe voor de kleur, en meteen ook het veld voor het aantal:

(Denk bij de referentie naar taxonomie ook aan het aanvinken van de juiste woordenlijst, waardes onbeperkt en keuzerondjes/keuzevakjes.)

 1. Op dit moment moet je alle 39 vogels apart gaan aanpassen. Een werk van lange adem, VBO regelt dat (deels) voor ons.
 2. Omdat een VBO een bewerkbare view is moeten we ervoor zorgen dat we deze kunnen beperken. Enkele een beheerder mag eraan kunnen werken. Voeg daarom een nieuwe pagina toe bij de bestaande view van de tuinvogels
 3. Zorg nu voor het volgende:
  1. Naam van de page: Tuinvogels VBO
  2. pad: /tuinvogels_vbo
  3. Menulink: Tuinvogels VBO
  4. Onopgemaakte lijst veranderen naar Table (DEZE WEERGAVE)
  5. Geen rijklasse
 4. Voeg velden toe of pas aan:

 1. Pas ook hier het veld afbeelding aan naar Responsive Image, stijl Narrow
 2. Om VBO te kunnen toepassen voeg je het veld Views bulk operations toe

 1. We overlopen de instellingen van het veld klassikaal.
 2. Pas ook even de volgorde aan, VBO is namelijk visueel te zien als een aanvink-optie. Handiger als deze vooraan staan.

 1. Bekijk nu het overzicht als page.
 2. Selecteer alle zwarte of bij na zwarte vogels
 3. Kies als actie Modify field values

 1. In het verschenen beeld geef je aan welk veld je wil aanpassen en vervolgens kies je ook de waarde

 1. Ga opnieuw achter de schermen van het overzicht.
 2. Voeg een door de gebruiker in te stellen filter in op kleur
 3. Toon met de hulp van de filter enkel de zwarte vogels
 4. Selecteer deze vogels
 5. Met VBO zorg je er nu voor dat het aantal bij alle zwarte vogels 20 is.
 6. Herhaal naar believen met de andere vogels.

We hebben nog één klein probleem. Voorlopig kan iedereen, ook een anonieme gebruiker, op deze manier nodes gaan aanpassen. Ga achter de schermen van het overzicht en pas de toegang aan. Enkel beheerders.