Les 5

Inleiding

De bedoeling van deze les is herhalen. Ik stel voor dat we dit doen aan de hand van een individuele/klassikale oefening. Om een beetje op te warmen begin ik met een instap: het favicon.

Favicon instellen

Bij wijze van kleine inleidende oefening wijzigen we het favicon van onze site. Dit favicon wordt ook wel het snelkoppelingspictogram genoemd en is het logo dat verschijnt in de browser. Concreet zie je het verschijnen voor de titels van de site op de tabbladen of wanneer je een site opslaat als favoriet. Wil je een mooie aantrekkelijke site dan moet je als designer ook hieraan denken.

 • Het logo dat we kunnen gebruiken heb ik voor jullie al klaargemaakt, sla dit even op, op jouw PC:

 • Ga nu naar de instellingen van het thema
 • Haal het vinkje weg bij Standaarsnelkoppelingspictorgram gebruiken
 • Upload nu het eigen logo

 • Sla de instellingen op en bekijk het resultaat:

Herhalingsoefening

Op dit moment zou onderstaande reeds moeten lukken:

 • Frontpage instellen
 • Afbeeldingen van een thema aanpassen
 • Een inhoudstype aanmaken
 • Inhoud toevoegen
 • Afbeeldingen weergeven
  • In de body
  • Met een Colorbox
  • In een veld
 • Een afbeeldingsstijl aanmaken en toepassen
 • Het hoofdmenu aanpassen
 • Het navigatiemenu aanpassen
 • Tags gebruiken
 • De Teaser-weergave bepalen

Om didactische redenen wijken we even af van ons thema fauna en flora. We gebruiken kaas en wijn als thema voor deze oefening. laat ons zeggen dat we dit onderdeel ontwikkelen voor een traiteur.

 

Klik hier voor de bestanden

 

 • We maken een nieuw inhoudstype aan 'Kazen'. Bekijk hieronder welke velden er gebruikt worden:

 • Vooraleer je een inhoudstype maakt moet je eerst nadenken welke taxonomietermen je gebruikt. De wijze waarom we vorige les te werk zijn gegaan is niet echt professioneel. Taxonomietermen leg je best vooraf eerst vast in 'woordenlijsten'.

 • Maak woordenlijsten aan zoals hierboven
 • Voeg in elke lijst een aantal termen toe
  • Kaastype: zacht, hard, schimmelkaas
  • Landen: België, Nederland
  • Melksoort: Koe, Geit, Schaap
 • We kunnen nu het nieuwe inhoudstype aanmaken. Merk op dat we telkens gebruik maken van 'referentie naar term' maar ook steeds een andere selectiemethode gebruiken

 • Bepaal de weergave van deze velden:

 • Ook voor de teaser stellen we een aantal eisen:

 • Voeg een aantal kazen toe (minimum twee). Gebruik hiervoor Google en Wikipedia
 • Om de kazen mooi weer te geven maken we nu een eerste keer gebruik van Views. Dit is een zeer populaire module in Drupal en wordt gebruikt om overzichten te maken van nodes. Dit is een eerste kennismaking met Views en wordt in een volgende les dieper uitgewerkt.

 • Maak een nieuw overzicht met de volgende instellingen:

 • We zorgen ook voor een menulink:

 • We maken nog een inhoudstype aan: 'Wijnen'
 • Bekijk onderstaande afbeelding en trek conclusies over de gebruikte velden:

 • Voeg een tweetal wijnen toe (gebruik Google en Wikipedia)
 • Nu kunnen we de inhoud van het type "Kazen" combineren met die van "Wijnen". Zo stellen we een passende wijn voor bij elke kaassoort.
 • Daarvoor moeten we eerst een module activeren: Entity Reference

 • Maak in het inhoudstype een nieuw veld aan 'wijnadvies'. Let hierbij op het gebruikte veldtype. Door het inschakelen van de module kunnen we nu Referentie naar een entiteit selecteren.

 • Wanneer je nu de inhoud aanpast van de kazen zal je zien dat je een wijnsoort kan selecteren.
 • Door een instelling is het niet mogelijk om op de wijnsoort te klikken en de inhoud daarvan te bekijken. We passen dit aan bij de weergave: