Les 11

Nieuwigheden uit de herhalingsoefening

In de herhalingsoefening zijn er drie nieuwe zaken aan het licht gekomen:

De Date module, date in een view en het groeperen van velden in een View.

Date

Met de Date module kan je een veld aanmaken om data toe te voegen.

Wanneer je de module Date PopUp aanzet, dan krijg je zelf een mooi kalendertje de datum te selecteren.

Merk op dat wanneer je een datum wil ingeven die al even geleden is dat je de instellingen van het veld zal moeten aanpassen.

Bovendien kan je bij deze instellingen ook bepalen op welke manier de datum moet worden getoond.

Datum in een view

Met de datum kan je gaan spelen. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen in een view.

We willen namelijk en de datum op zicht tonen en vervolgens ook laten berekenen hoe lang het nu geleden is.

We werken twee keer met de datum, dus zullen we het veld ook twee keer moeten toevoegen en telkens de instelling goed zetten:

Datumveld 1:

Datumveld 2:

Velden groeperen (view)

Als je in een view velden niet in een aparte kolom wil laten verschijnen, dan kan je dit via de instellingen gaan regelen. Merk ook op dat je als scheidingsteken een HTML commando kan geven zoals <br> om de velden niet naast elkaar (standaard) maar onder elkaar weer te geven.

Herhalingsoefening (deel 2)

We werken verder aan de oefening van vorige les.