Les 3

Inleiding

In de vorige lessen bespraken we reeds twee inhoudstypes: het Artikel en de Eenvoudige pagina. Deze zitten standaard in de Drupal-installatie. In deel maken we nu zelf een inhoudstypes met onze eigen velden en bijkomende instellingen.

Aanmeldopties aanpassen

Wanneer je als user gaat inloggen dan merk je dat er een optie aanwezig is om een nieuwe account aan te maken. Met een eenvoudige instellingen zorgen we ervoor dat dit niet mogelijk is.

 • Ga naar de instellingen en kies accountinstellingen

 • Zet een bolletje bij 'Enkel voor beheerders' bij Registratie en annulering

Inhoudstype aanmaken

Ga naar Structuur - Inhoudstypen - Inhoudstype toevoegen

We maken een overzicht van de bestuursleden van deze natuur-club.

Bij de naam van het inhoudstype kunnen we dus Bestuur invullen

Merk op dat enkel velden met een sterretje verplichte velden zijn.

Onderaan passen we een aantal instellingen aan:

Bij Weergave-instellingen doen we de vink bij Auteur en datum tonen. weg.

Bij Reactie-instellingen gaan we de optie tot reageren op de inhoud niet toestaan door van open naar gesloten te wisselen.

Onderaan heb je twee knoppen:

 • Inhoudstype opslaan: Dit is goed maar dan moet je opnieuw klikken om de velden te kunnen beheren
 • Opslaan en velden toevoegen: Hiermee sla je op maar ga je meteen naar de opties voor het instellen van de velden

--> Kies voor Opslaan en velden toevoegen

Een foto bij het bestuurslid is leuk dus voegen we een afbeeldingsveld toe:

Bevestig onderaan --> Opslaan

Vervolgens moet je een aantal stappen doorlopen met hier en daar een instellings-opties aan te passen:

In de eerste pagina kunnen we alles laten staan --> Veldinstellingen opslaan

Op de volgende pagina kan je een heleboel kenmerken van het veld gaan bepalen. We overlopen deze klassikaal. Eindigen doen we met Instellingen opslaan

--> Gelukt! Het nieuwe veld is een feit

We maken opnieuw een veld aan, dit keer het geboortejaar. Om didactische redenen gebruiken we hier een keuzelijst (selectielijst)

Sla op en in het volgende venster ga je ook opslaan zonder aanpassingen.

Vervolgens gaan we de keuzemogelijkheden bepalen:

Tot slot voegen we ook een tekstveld toe voor het e-mailadres. Merk op dat je op een bepaald moment de Maximum lengte kan instellen. Het gaat hier over een e-mailadres. 255 Tekens is dus te veel. Je kan dit dus aanpassen naar bijvoorbeeld 50.

Ons inhoudstype 'Bestuur' is bij deze af. Vergelijken we dit met onze metafoor van de vorige les dan hebben we nu eigenlijk de kast (=inhoudstype) en de schappen (=velden) gemaakt. Wat ons nu nog rest is het toevoegen van inhoud.

Inhoud toevoegen

Ga naar Inhoud - Inhoud toevoegen - Bestuur

We overlopen klassikaal wat er moet worden ingevuld.

Wanneer je het resultaat krijgt zal je zien dat er nog iets niet klopt. De foto is namelijk veel te groot, te klein of nog iets anders. Dit komt omdat we in het inhoudstype niet hebben bepaald hoe groot de afbeelding moet zijn. Ga dus terug naar het inhoudstype en kies voor Weergave beheren.

Klik op het tandwiel naast het veld:

Verander de Afbeeldingsstijl naar Medium (220x220)

Klik op Bijwerken en vervolgens op Opslaan

Ga nu naar de inhoud en bekijk de eerder ingevoerde inhoud, je zal zien dat de foto nu mooi getoond wordt in het gevraagde formaat.

--> Voeg nog twee keer inhoud toe van het type bestuur. Gebruik foto's van het internet en fictieve namen en e-mail adressen

Hoofdmenu instellen

We hebben nu drie bestuursleden toegevoegd. Helaas kan een bezoeker op de site nergens klikken om deze te gaan bekijken. We moeten dus een link leggen van onze inhoud naar het menu.

Bewerk de inhoud van het eerste bestuurslid

Bij de instellingen onderaan zet je een vink bij 'Voer een menulink in'

Sla deze wijziging op en bekijk het resultaat. Herhaal deze stappen voor de twee andere leden.

Resultaat:

Oefening

We maken een oefening die de begrippen, velden, taxonomietermen, inhoudstype,.. inoefent. Echter niet zonder eerst een nieuwe thema te installeren. Kwestie van oefening.

Zet je site naar het thema ‘Best Responsive’. Later zullen we leren hoe we de standaardafbeeldingen van de slideshow kunnen aanpassen.

Op de homepage zien we een probleem met ons menu.

Om te beginnen veranderen we de naam van de site.

Ga naar Instellingen en kies voor Websitegegevens

Pas nu de naam aan, vergeet niet op te slaan!

Er is nog steeds een probleem met het hoofdmenu. Daarom schakelen we tijdelijk een aantal links uit.

Ga naar Structuur - Menu's - Hoofdmenu

Schakel alle links uit behalve twee door het vinkje weg te klikken onder Ingeschakeld. Vergeet niet op te slaan!

--> De homepage ziet er meteen aantrekkelijker uit. Later leren we een manier om alle links zichtbaar te laten via een uitklapmenu.


We werken rond het thema 'bomen'.

 • Maak vier artikels van het type Artikel, telkens over een andere boom. (Linde, Spar, Eik, Den)
 • Zorg voor een afbeelding (Wikipedia)
 • Zorg voor een tekst (Wikipedia)
 • Geef correcte tags (Linde: Loofboom,Boom / Spar: Naaldboom,Boom / ...)

Vervolgens zorgen we ervoor dat de nodes bereikbaar zijn via een menu. Dit keer doen we dat via het navigatiemenu.

Eerst moeten we het blok zichtbaar maken:

 • Ga naar Structuur / Blokken
 • Zoek het navigatie menu en plaats dit in de First Sidebar

 • Sla de instellingen op en bekijk het resultaat op de Homepage

We moeten nu drie links toevoegen die telkens verwijzen naar de correcte boom. Een voorbeeld:

 • Klik op het tandwiel naast het blok en kies voor links weergeven

 • Klik in verschenen venster op + Link Toevoegen
 • Geef de link een naam (afhankelijk van de boom)
 • En vul het correcte pad in. Dit pad is dus de URL van de pagina. Dit kan je te weten komen door de pagina op te roepen en de adresbalk te bekijken. Je hoeft hier niet het volledige adres in te typen. De URL van 'Den' is in mijn geval bijvoorbeeld: www.drupalschool.be/demonstratiesite/content/den. Je hoeft bij het pad enkel content/den in te geven omdat het een interne link is.

 • Herhaal dit voor de andere bomen. Vergeet niet op te slaan.

 

Wanneer je nu het resultaat bekijkt zie je in de navigatie nog een link(s) staan die eigenlijk niet nodig is. Geef de links weer en schakel de overbodige links uirt.

Bekijk nu even het nut van de tags. Wanneer je op Boom klikt krijg je de vier bomen te zien. Klik je op loofboom dan zie je enkel Linde en Eik verschijnen. --> Overzichtspagina van Teasers


Tot slot kunnen we ook bepalen hoe die Teaser er moet uitzien:

 • Ga naar het inhoudstype Artikel en kies voor de weergave van de Teaser

 • Bij de afbeelding willen we liever een kleine foto:

 • De body hoeft niet de volledige inhoud te tonen:

Vergeet niet om telkens op Bijwerken te klikken. Op het einde sla je de instellingen op en bekijk je het resultaat